VBar Control RX-Satellite

V-Bar/Neo
M04882
Bestel
  • Beschrijving
Mikado VBar Control RX-Satellite

Includes:
  • VBar control RX-Satellite
  • Cable to connect RX to Vbar